Календар за 19.02.2017

Неков: Защо Десислава Танева е забавила обявяването на обществена поръчка?

„Буди недоумение фактът, че решението за откриване на обществена поръчка за оценка на изпълнението на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 е взето на 13.10.2016 г., при положение, че крайната дата за...