Млади социалисти и журналисти отбелязаха „края на кризата” - 01.04.2010год.