Млади социалисти на среща с Антон Кутев - член на ВС на БСП - 9 юни 2008 г.