Бенчо Бенчев

Роден през 1952 г.

Висше образование – Стопанска академия „Д. А. Ценов”- Свищов, икономист.

Заминава се със земеделие и строителство.

Живее в гр. Бургас, жк. Меден рудник.

Гражданска квота.