Евгений Мосинов

Роден през 1965 г.

Висше образование - Софийски университет „Св. Кл. Охридски”, юрист. Работил е като съдия в Районен съд Бургас, секретар в община Бургас.

Работи като адвокат и преподавател в Бургаски свободен университет.

Живее в гр. Бургас, ж.к. „Лазур”.

Член на БСП.