Контролна комисия

Председател  

         Алекси Калоянов

Членове

Виолина Райнова
Галина Йорданова
Ганчо Ганчев
Дарина Вергиева
Добриян Добрев
Евгения Крайчева
Йордан Еленков
Мария Василева
Мавия Маврова
Недялка Татарлиева
Пенка Тодорова
Пламен Мартинов
Стела Димова
Стоян Кангалов
Татяна Михайлова
Теодос Желев
Тодор Арнаудов
Хубен Фералиев