Съвети

І. Съвет за работа с младите хора

1.  Тодор Ненов- Председател
2.  Николай Стоянов- Зам.председател
3.  Владимир Стрелков
4.  Калуст Калустян
5.  Калуш Стефанов             
6.  Мариета Бъчварова
7.  Станислава Цонева
8.  Христо Панайотов

ІІ. Съвет по екология

1.  Магдалена Миткова- Председател
2.  Димитър Григоров-Зам.председател
3.  Антон Попов

ІІІ. Съвет за предизборни дейности

1.  Петър Петров- Председател
2.  Христо Бургазлиев- Зам.председател
3.  Атанас Зафиров
4.  Петър Катъров
5.  Щерю Щерев

IV. Съвет по здравеопазване и социална политика

1.  Д-р Боян Будаков- Председател
2.  Десислава Динева- Зам.председател
3.  Д-р Кънчо Марангозов
4.  Д-р Дарина Павлова
5.  Д-р Мария Маврова
6.  Д-р Иванка Джиброва
7.  Д-р Иван Апостолов
8.  Христо Бургазлиев
9.  Чанко Мирчев

V. Съвет по образование,култура и духовност

1.  Димитър Шишманов- Председател
2.  Юлия Йоргова - Зам.председател
3.  Маруся Любчева   
4.  Милен Димов
               
VI. Съвет по обществен ред и сигурност

1.  Оник  Калустян- Председател
2.  Динко Русенов- Зам.председател

VII. Съвет по законност

1.  Евгений Мосинов- Председател
2.  Лена Бахчеванова- Зам.председател
3.  Божан Божанов
4.  Тинка Желязкова
              
VIII. Съвет по устройство на територията,жилищната политика и проблемите на съставните селища и квартали

1.  Радостин Димитров- Председател
2.  Живко Господинов
3.  Иванка Костова
4.  Калуш Стефанов
5.  Ради Джунев

IX. Съвет по местно самоуправление

1.  Георги Киров- Председател
2.  Прокоп Паскалев- Зам.председател
3.  Магдалена Миткова
4.  Любомир Събев
5.  Павел Маринов
6.  Петър Петров
7.  Чанко Мирчев
8.  Юлия Йоргова
         
X. Съвет за анализ и действие
                       
1.  Атанас Зафиров- Председат
2.  Николай Тишев- Зам.председател                            
3.  Дафинка Главанска