ИНЖ. ПЕТЪР КЪНЕВ: ВПЕЧАТЛЕН СЪМ ОТ РАЗВИТИЕТО НА „ПОБЕДА” АД В БУРГАС
Водачът на листата на Коалиция „БСП за България“ в Бургас инж. Петър Кънев посети фабриката за производство на шоколадови изделия „Победа” АД. Кандидатът за народен представител разгледа производствената база и се запозна от близо с условията, при които се работи там. По време на среща-разговор с ръководството на дружеството бяха обсъдени актуални въпроси, свързани с реалния бизнес в България. Засегнати бяха проблемите за осигуряване на достатъчно подготвени специалисти в различните браншове, кредитирането на фирмите и конкретните мерки, които могат да бъдат предприети, за да се подобри бизнес климата в страната. „Впечатлен съм от развитието на „Победа” АД през последните две години. За този период мениджмънтът му е постигнал много добри резултати в развитието на нови технологии и в усвояването на модерна техника и съоръжения. В предприятието работят почти 500 души, които са с добри за отрасъла средни работни заплати. На лице са и много добри резултати в реализацията на продукцията”, коментира след визитата си инж. Петър Кънев.