Момчил Неков: България се нуждае от германския модел на дуално образование
Приложим ли е в България германският модел на дуално образование? Тази тема повдигна Момчил Неков по време на дискусията. Резултатите сочат, че професионалното образование в Германия е в основата на икономическия успех на страната. Дуалната система обслужва над две трети от завършващите всяка година 2.4 млн. души. Германските ученици прекарват между две и четири години по дуални програми. Специфично за системата е тясното профилиране - веднъж постъпили в дуална форма на обучение, повечето общообразователни предмети отпадат, а преподаването залага на теорията в училище и на практическата работа в компанията. Резултатите са показателни - германската икономика продължава да е конкурентоспособна на международно равнище, а младежката безработица в страната за 2015 г. е 7% при 20% за ЕС. От 2015 година в България функционира българо-швейцарският проект за дуално обучение ДОМИНО. По него днес работят 11 училища в 11 български града и 65 компании. До 2019 година проектът ще обхване общо 1200 ученици от 15 професионални училища. България е сред държавите-членки на Европейския съюз, които заделят най-малко пари за образование, сочат данните на европейската статистическа служба Евростат. Страната ни е първа по неграмотност в ЕС. Според Европейската комисия 41% от българските ученици не са напълно грамотни. Като направиха преглед на съществуващите политики участниците в конференцията потвърдиха мнението, че е необходимо да се възприеме цялостен подход към образованието и развитието на умения, за да се осигурят на всички граждани ключови компетенции за учене през целия живот, чрез което да се постигне както личностна, така и професионална реализация. Освен Момчил Неков и Силвия Коста, координатор на Комисията по култура и образование в Групата на социалистите и демократите, във форума участваха и други евродепутати Йепе Кофод, Юта Щайнрук, Марита Улвскуг, Емилиан Павел и Брандо Бенифей. От българска страна участие взеха Юлия Симеонова - изпълнителен секретар на КНСБ, Десислава Янева от Национален младежки форум, преподаватели, директори на учебни заведения и експерти в образованието.