Пирински отхвърли опитите за отклоняване на социални ресурси
Вчера следобед в Комисията по заетост и социални въпроси на Европарламента бе обсъдено всеобхватното предложение на Европейската комисия за съществени изменения в основните правила за упражняване на бюджета на ЕС и за промени в 15 отделни регламента, засягащи внушителен брой европейски фондове и програми. Евродепутатът социалист Георги Пирински, който е докладчик в сянка от Групата на социалистите и демократите по становището на Социалната комисия, категорично се противопостави на опита на Европейската комисия да изземва средства от социалните фондове и да ги пренасочва за други цели под предлог за опростяване и гъвкавост на правилата. Тези опити засягат особено чувствителни и крайно нужни средства за борба с бедността и безработицата, за помощ за най-нуждаещите се и за преодоляване на неравенствата и последиците от дълбоката криза от последните години. Тези средства поначало сериозно бяха ограничени с Многогодишната рамка за бюджета на ЕС за периода 2014-2020 г. По-нататъшната процедура предвижда внасяне на поправки и обсъждане във водещите европарламентарни комисии по бюджет и по бюджетен контрол, където евродепутатите социалисти, както и депутати от групата на зелените и на евролевицата ще продължат борбата за отхвърляне на опитите на Еврокомисията, под предлог за технически подобрения, да подменя основни приоритети на политиката на ЕС.