„БСП за България“ обсъди с Бургаската търговско-промишлена палата създаването на нова индустриална зона в града
Разработването на концепция за създаване на нова индустриална зона на територията на Бургас, къде е мястото на града в националната икономика и как да се спре изтичането на младите кадри в чужбина – тези въпроси обсъдиха кандидатите за народни представители на „БСП за България“ от 2-ри МИР инж. Петър Кънев, Николай Тишев и Христо Панайотов с представители на Бургаската търговско-промишлена палата. Инж. Кънев посочи, че Бургас изостава много като индустриален и промишлен център. „Индустриалната зона е тема, която и мен ме интересува. След изборите искам да разговарям с кмета на Бургас за базата в Равнец, тъй като тя беше дадена на Общината на едно от последните заседания на правителството. Как очакват частни фирми да купят терени от Общината там. За мен е абсолютно безсмислена история. Съвсем друг е принципът на индустриалните зони. Общината в публично частно партньорство, с банки, с фирми, с финансови институции, изгражда пътна инфраструктура, парцелира, и след това вече кани фирми да строят, да купуват или да влизат под наем. За мен това е моделът” – заяви Кънев. Що се касае до възможностите за привличане на български капитал за инвестиционни проекти – това е посочено и в програмата на коалицията. „Имаме едно преструктуриране към Българска банка за развитие, където смятане да привлечем парите, които са и в пенсионните фондове. Имаме идея и за създаване на фонд „Индустрия“ с начален капитал от 500 млн. лв. за дялово финансиране на предприятия, изпълняващи определени критерии, а именно десетгодишна стратегия за създаване и развитие на индустриални мощности на пазарен и регионален принцип, създаване на определен брой работни места, наемане на млади специалисти” – коментира още кандидатът за народен представител. Социалистите и членовете на Бургаската търговско-промишлена палата не подминаха и темата за санирането и кражбите, които се осъществяват в програмата. „В Бургаско строителният бизнес е останал само на държавни и общински поръчки. Ако при нормална икономика частният сектор дава примерно 80 % от поръчките, 20 % са от държавата и общините. В Бургас не е така. Бизнесът страда. Той е така обвързан с държавна и местна власт, че това нещо трябва да се промени“ – заяви вторият в листата на „БСП за България“ в Бургас Николай Тишев.